วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสบู่นวลใยของกลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ อ.เมือง จ.ชัยนาท

แบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสบู่นวลใยของ
กลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ
 อ.เมือง จ.ชัยนาท

การออกแบบ LOGO Nuanyai


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น