วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ส.2 สมมติฐาน (Resume)โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า

ส.2 สมมติฐาน (Resume) 

จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเบื้องต้น จึงทำให้ทราบถึงปัญหา
และความต้องการของผู้ประกอบการดังนี้ คือ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
-รูปทรงสบู่มีขนาดที่ไม่เท่ากัน
-รูปแบบตัวอักษรไม่ชัดเจน
-การบรรจุภัณฑ์หีบห่อไม่ดี ไม่เรียบร้อย
-ตำแหน่งของราคาไม่เหมาะสม ติดไม่เป็นที่
-บอกส่วนสมและวิธีการใช้ไม่ชัดเจนมองเห็นยากไม่น่าอ่าน 
ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
หลากหลายตามความต้องการของผู้ซื้อในท้องตลาด

ความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
-ควรมีขนาดของรูปทรงให้ได้มาตรฐานทุกก้อน
-ทางกลุ่มแม่บ้านได้เสนอความคิดเห็นให้มีขนาดสินค้าที่เล็กลงเพื่อง่าย
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อไปทดลองใช้และลด ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ลดลงและง่ายต่อการจัดจำหน่าย
-ทำแพ็กเก็ตบรรจุภัณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการจำหน่ายและผู้บริโภคเข้าใจในสินค้านั้น
-ภาพกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นที่ดึงดูต่อกลุ่มลูกค้าเท่าที่ควร
-ควรมีโลโก้ของกลุ่มและตราสินค้าให้ชัดเจนกว่านี้ภาพแบบคลี่ของบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบโดยคร่าว


รายละเอียดของกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบได้แก่
ความกว้างxความยาวxความหนาของกล่อง 
 5x5x2.5cm.
แบบเดิมก่อนพัฒนาโลโก้ บรรจุภัณฑ์
สบู่สมุนไพร Nuanyai Soap


   แบบดั้งเดิมก่อนพัฒนาแบบ idea sketch โลโก้ บรรจุภัณฑ์
สบู่สมุนไพร Nuanyai Soapการออกแบบ LOGO Nuanyai
ภาพแบบคลี่ของบรรจุภัณฑ์ สบู่นวลใย
ที่ออกแบบโดยใช้การออกแบบใหม่
 


Nuanyai แบบ sketchUp

บรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการออกแบบทั้ง5สูตร


สบู่สูตรว่านหางจระเข้  
สบู่สูตรใบบัวบก
สบู่สูตรมังคุด
สบู่สูตรใยบวบมะขาม
สบู่สูตรมะขามผสมน้ำผึ้งNuanyai sketchUp ทั้ง5สูตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น