วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สบู่นวลใยสูตรมะขามใยบวบ


การศึกษาบรรจุภัณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการสังเกตและ

รับรู้ทางการมอง(สบู่นวลใยสูตรมะขามใยบวบ)

สบู่นวลใยสูตรมะขามใยบวบ


การศึกษาบรรจุภัณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมอง
Product and Package Visual Analysis
โดย นางสาวจีลดา อินทรแหยม

1.วิเคราะห์ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์
ชื่อผู้ประกอบการ: คุณไฉน มีมาก
สินค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ : สบู่นวลใยสูตรมะขามใยบวบชื่อสินค้า: สบู่นวลใยสูตรมะขามใยบวบประเภท : สบู่สมุนไพรสกัดธรรมชาติสถานะผลิตภัณฑ์  : เป็นก้อนใส สีน้ำตาลวิธีบริโภค :ใช้อาบน้ำทำความสะอาดผิวกายและผิวหน้าส่วนผสม : 1.กลีเซอลิน 83.5%2.น้ำมะนาว 1.5%3.น้ำมะขาม 5% 4.ใยบวบแท้ 6%5.น้ำหอม 1.5%6.น้ำมันมะพร้าว 3.5%ขนาด/มิติ :  5.5x7cmผู้ผลิต : สมาชิก กลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติที่อยู่  : 193 หมู่ 3 ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท  17000 เบอร์โทรศัพท์ :  083-8729854 ,056-477201

2.วิเคราะห์ข้อมูลจากโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
สี : น้ำตาลเข็มใสๆ
ขนาด/มิติ : 7x5.5 cm.รูปแบบการบรรจุภัณฑ์: มีการบรรจุภัณฑ์โดยใช้พลาสติกใสห่อก้อนสบู่แล้วติดด้วยเทปใสตรงข้างก้อนสบู่ แล้วติดฉลากที่เป็นสติกเกอร์ด้านหน้าของก้อนสบู่รูปแบบการขาย : ก้อนใช้เวลาในการผลิต ; 1 วันราคา : 50 บาทน้ำหนัก : 75 กรัมการนำส่งสินค้า :  ส่งขายในกลุ่มครัวเรือนและสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองชัยนาท

3 วิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟิก
1. วิธีการใช้
2.โลโก้ประจำกลุ่มหัตกรรมบ้านหนองสบบัติ
3. ราคา
4. ข้อมูลการติดต่อ
5. ตราสินค้าสบู่นวลใย
6. ตราสัญลักษณ์ otop
7. ตราสัญลักษณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน
8. คำโฆษณา
9. ภาพกราฟิก

ปัญหาที่เกิดขึ้น
-รูปทรงสบู่มีขนาดที่ไม่เท่ากัน
-รูปแบบตัวอักษรไม่ชัดเจน
-การบรรจุภัณฑ์หีบห่อไม่ดี ไม่เรียบร้อย
-ตำแหน่งของราคาไม่เหมาะสม ติดไม่เป็นที่
-บอกส่วนสมและวิธีการใช้ไม่ชัดเจนมองเห็น
ยากไม่น่าอ่าน ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายตามความต้องการของผู้ซื้อในท้องตลาด

ความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
-ควรมีขนาดของรูปทรงให้ได้มาตรฐานทุกก้อน
-ทางกลุ่มแม่บ้านได้เสนอความคิดเห็นให้มี
ขนาดสินค้าที่เล็กลงเพื่อง่ายในการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อไปทดลองใช้และลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง
และง่ายต่อการจัดจำหน่าย
-ทำแพ็กเก็ตบรรจุภัณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการ
จำหน่ายและผู้บริโภคเข้าใจในสินค้านั้น
-ภาพกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นที่ดึงดูต่อกลุ่มลูกค้าเท่าที่ควร
...................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น