วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การศึกษาบรรจุภัณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมอง(สบู่นวลใยสูตรมังคุด)

โดย นายกฤตวิทย์ จารุสมบัติ  


1.วิเคราะห์ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบกา: คุณไฉน มีมาก
สินค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ : สบู่นวลใยสูตรมังคุด
ชื่อสินค้า: สบู่นวลใยสูตร มังคุด
ประเภท : สบู่สมุนไพรสกัดธรรมชาติ
สถานะผลิตภัณฑ์  : เป็นก้อนใส สีน้ำตาล
วิธีบริโภค : ใช้อาบน้ำทำความสะอาดผิวกายและผิวหน้า
ส่วนผสม : น้ำมันมะพร้าว +  น้ำมันปาล์ม  น้ำมันมะกอก น้ำ   โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซดาไฟ(ด่าง)  
   มังคุง   น้ำหอมเล็กน้อย
ขนาด/มิติ :  5.5x7cm
ผู้ผลิต : สมาชิก กลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ
ที่อยู่  : 193 หมู่ 3 ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท  17000
เบอร์โทรศัพท์ :  083-8729854 ,056-477201

2.วิเคราะห์ข้อมูลจากโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
สี : น้ำตาลเข็มใสๆ
ขนาด/มิติ : 7x5.5 cm.
รูปแบบการบรรจุภัณฑ์ : มีการบรรจุภัณฑ์โดยใช้พลาสติกใสห่อก้อนสบู่แล้วติดด้วยเทปใส
         ตรงข้างก้อนสบู่ แล้วติดฉลากที่เป็นสติกเกอร์ด้านหน้าของก้อนสบู่
รูปแบบการขาย : ก้อน
ใช้เวลาในการผลิต ; 1 วัน
ราคา : 50 บาท
น้ำหนัก : 75 กรัม
การนำส่งสินค้า :  ส่งขายในกลุ่มครัวเรือนและสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองชัยนาท


3 วิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟิก
องค์ประกอบของกราฟิก
ตัวอักษร(typographic)  
-ภาษา : อังกฤษ
-ฟอนต์ : SR FahtalaiJone NP
สีของฟอนต์:สีขาวและสีน้ำตาล
พื้นหลัง: สีน้ำตาลและเหลืองเข็ม


สัญลักษณ์(symbol)
โลโก้ที่ปรากฎบนฉลากฉลาก:
 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โลโก้ของกลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ
ภาพประกอบ(illustrator)
ข้อมูลที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์


1 ตราสัญลักษณ์กลุ่มแม่บ้าน
2 ชื่อผลิตภัณฑ์ สบู่นวลใยมังคุด
3 ชื่อที่อยู่ของกลุ่มหัตถกรรม
4 ส่วนผสม
5 ตราสัญลักษณ์ otop
6 ตราสัญลักษณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน
7 ราคา
8 วิธีการใช้


ภาพถ่าย(photography)
ภาพมะขามซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการทำสบู่ปัญหาที่เกิดขึ้น
ปัญหาที่เกิดขึ้น
-รูปทรงสบู่มีขนาดที่ไม่เท่ากัน
-รูปแบบตัวอักษรไม่ชัดเจน
-การบรรจุภัณฑ์หีบห่อไม่ดี ไม่เรียบร้อย
-ตำแหน่งของราคาไม่เหมาะสม ติดไม่เป็นที่
-บอกส่วนสมและวิธีการใช้ไม่ชัดเจนมองเห็นยากไม่น่าอ่าน ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายตามความต้องการของผู้ซื้อในท้องตลาด


ความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
-ควรมีขนาดของรูปทรงให้ได้มาตรฐานทุกก้อน
-ทางกลุ่มแม่บ้านได้เสนอความคิดเห็นให้มีขนาดสินค้าที่เล็กลงเพื่อง่ายในการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อไปทดลองใช้และลด ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงและง่ายต่อการจัดจำหน่าย
-ทำแพ็กเก็ตบรรจุภัณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการจำหน่ายและผู้บริโภคเข้าใจในสินค้านั้น
-ภาพกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นที่ดึงดูต่อกลุ่มลูกค้าเท่าที่ควร


ส.2 สมมติฐาน (Resume)
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเบื้องต้น จึงทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการดังนี้ คือ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
-รูปทรงสบู่มีขนาดที่ไม่เท่ากัน
-รูปแบบตัวอักษรไม่ชัดเจน
-การบรรจุภัณฑ์หีบห่อไม่ดี ไม่เรียบร้อย
-ตำแหน่งของราคาไม่เหมาะสม ติดไม่เป็นที่
-บอกส่วนสมและวิธีการใช้ไม่ชัดเจนมองเห็นยากไม่น่าอ่าน ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายตามความต้องการของผู้ซื้อในท้องตลาด


ความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
-ควรมีขนาดของรูปทรงให้ได้มาตรฐานทุกก้อน
-ทางกลุ่มแม่บ้านได้เสนอความคิดเห็นให้มีขนาดสินค้าที่เล็กลงเพื่อง่ายในการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อไปทดลองใช้และลด ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงและง่ายต่อการจัดจำหน่าย
-ทำแพ็กเก็ตบรรจุภัณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการจำหน่ายและผู้บริโภคเข้าใจในสินค้านั้น
-ภาพกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นที่ดึงดูต่อกลุ่มลูกค้าเท่าที่ควร
-ควรมีโลโก้ของกลุ่มและตราสินค้าให้ชัดเจนกว่านี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น