วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ส.1. สืบค้น (Research)

ส.1(Research)  การสืบค้นเพื่อการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท

โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับ
บรรจุภัณฑ์สินค้าของกลุ่มหัตถกรรมสุขภาพ
บ้านหนองสมบัติ อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทโดย กลุ่มเสือใหญ่ 


รายวิชา ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 -101


1.  นางสาว ดิศรามาศ ดวงกระโทก 5411307324 ( หัวหน้ากลุ่ม )
2.  นาย  กฤตวิทย์ จารุสมบัติ 5411307258 ( รองหัวหน้ากลุ่ม )
3.  นางสาว จีลดา  อินทรแหยม 5411306631 ( ประสานงาน )
4. นาย เกียรติภูมิ โพธิ์ไพงาม 5411307084 ( เลขานุการ )
5. นาย ณัฐดนัย เนินสถาน 5411307159 ( สมาชิก )
6. นางสาว ศิริจันทร์ ศรีรักษา 5213000531 ( สมาชิก )
 

โลโก้ประจำกลุ่มเสือใหญ่
ภาพแสดงโลโก้กลุ่มเสือใหญ่เป็นโลโก้ภาษาไทย
ที่มาภาพ:กลุ่มเสือใหญ่
ภาพแสดงโลโก้กลุ่มเสือใหญ่เป็นโลโก้ภาษาอังกฤษ
ที่มาภาพ:กลุ่มเสือใหญ่
ภาพแสดงวิธีการคิดและการดำเนินงาน3ส.ของกลุ่มเสือใหญ่
ที่มาภาพ: กลุ่มเสือใหญ่

กระบวนการออกแบบ 4W2H
การออกแบบ (Design)
ประกอบด้วย"การวางแผนกระบวนการ" ซึ่งก่อนที่เราจะออกแบบกระบวนการนั้น ต้อง รู้เราซะก่อนโดยเราต้องเริ่มด้วยการเขียนเป็น แผนภาพความสัมพันธ์ของกระบวนการภายในองค์กร ทั้งหมดเพื่อให้เห็นความชัดเจนขึ้นมา ว่าองค์กรของเรา ที่เป็นอยู่ มีอะไร (what), อยู่ที่ไหน (where) ประสบการณ์ (when), ใครรับผิดชอบ (who),จำนวนเท่าไหร่ (how much), และเป็นมาอย่างไรบ้าง (how to) สิ่งเหล่านี้แหละ จะเป็นตัวช่วย ที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้ดีขึ้นโดยผลลัพธ์นั้น ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์, พันธกิจ และสภาพการแข่งขันขององค์กร รวมทั้ง จำเป็นที่เราจะต้องพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ และมองถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ของแต่ละกระบวนการทำงานด้วย
ภาพกระบวนการออกแบบ โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร
ที่มาภาพ: http://arti3314.blogspot.com/search/label/Design%20Process

โลโก้ ของกลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ

ภาพแสดงการสร้างโลโก้จากแบบเดิมของกลุ่มหัตถกรรมฯในโปรแกรมAdobe Illustrator
ที่มาภาพ: กลุ่มเสือใหญ่


ชื่อผลิตภัณฑ์  สบู่สมุนไพร ตรา นวลใย


แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากการที่ทำใช้เองภายในครัวเรือน และแจกจ่ายให้ญาติพี่น้อง
เพื่อนบ้านใช้  เห็นว่ามีผลดีมีความต้องการใช้มากขึ้น จึงผลิตเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มขึ้น เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสมุนไพรไทย ที่มีอยูในท้องถิ่น หาได้ง่าย ราคาไม่แพง

การเดินทางไปหาข้อมูลจากสถานที่จริง(Design Direction or Framework) 

ภาพที่ 1 แสดงการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารจากกรุงเทพไปศึกษาข้อมูล
จากกลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ อำเภอเมือง่ จังหวัดชัยนาท

ที่มาภาพ : กลุ่มเสือใหญ่


ภาพที่ 2  แสดงการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารจากกรุงเทพไปศึกษาข้อมูล
จากกลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ อำเภอเมือง่ จังหวัดชัยนาท
ที่มาภาพ : กลุ่มเสือใหญ่


ภาพที่3 เดินทางต่อโดยรถตุ๊กๆเพื่อเข้าหมู่บ้านและออกจากหมู่บ้านราคา350
ที่มาภาพ: กลุ่มเสือใหญ่

ภาพที่4 แสดงภาพริมทางถนนเข้าหมู่บ้าน ส่วนโดยใหญ่จะเป็นนาข้าว
ที่มาภาพ: กลุ่มเสือใหญ่

ภาพที่ 5 แสดงภาพถึงสถานที่ตั้งกลุ่มโดยมีสินค้าจัดเรียงจำหน่ายสินค้าของกลุ่มหัตถกรรมฯ
ที่มาภาพ: กลุ่มเสือใหญ่

ภาพที่6 แสดงภาพการพูดคุยถึงปัญหาของผลิตภัณฑ์ และความต้องการของผู้ประกอบการ
ที่มาภาพ: กลุ่มเสือใหญ่
ภาพที่ึ7 แสดงภาพการให้นามบัตรและให้เบอร์ติดต่อกับทางกลุ่มไว้เพื่อสอบถาม
ที่มาภาพ: กลุ่มเสือใหญ่

รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางในวันที่ 06-07-2556

ค่ารถแท็กซี่จากมหาลัย-อนุสวรีย์ 105 บาท
ค่ารถจากอนุสวรีย์-ชัยนาท คนละ 160 บาท ไป 5 คน รวมทั้งหมด 800 บาท
ค่ารถตุ๊กๆเข้าหมู่บ้านไปกลับเหมารวมทั้งหมด 350 บาท
ค่ารถจากชัยนาท-อนุสวรีย์คนละ150 บาท กลับ 5 คน รวมทั้งหมด 750 บาท
ค่าแท็กซี่จากอนุสวรีย์-มหาลัย 97 บาท

รวมทั้งหมดเป็นเงิน 2102 บาทการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมอง (Product Visual analysis)
โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า 
ของกลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร ตรา นวลใย

1.สบู่นวลใยสูตร มังคุด


2.สบู่นวลใยสูตร น้ำผึ้งมะขาม

3.สบู่นวลใยสูตร มะขามใยบวบ

4.สบู่นวลใยสูตร ใบบัวบก

5.สบู่นวลใยสูตร ว่านหางจระเข้

ภาพแสดง ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรนวลใยทั้งหมดของกลุ่มหัตถกรรมฯ
ที่มาภาพ : กลุ่มเสือใหญ่


1.สบู่นวลใยสูตร มังคุด
 

การศึกษาบรรจุภัณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมอง
Product and Package Visual Analysis

      โดย นายกฤตวิทย์ จารุสมบัติ  

1.วิเคราะห์ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์

ชื่อสินค้า: สบู่นวลใยสูตร มะขามน้ำผึ้ง
ประเภท : สบู่สมุนไพรสกัดธรรมชาติ
สถานะผลิตภัณฑ์  : เป็นก้อนใส สีน้ำตาล
วิธีบริโภค : ใช้อาบน้ำทำความสะอาดผิวกายและผิวหน้า
ส่วนผสม : น้ำมันมะพร้าว +  น้ำมันปาล์ม  น้ำมันมะกอก น้ำ โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซดาไฟ(ด่าง)
สารสกัดจากมังคุด   น้ำหอมเล็กน้อย
ขนาด/มิติ :  5.5x7cm
ผู้ผลิต : สมาชิก กลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ
ที่อยู่  : 193 หมู่ 3 ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท17000
เบอร์โทรศัพท์ :  083-8729854 ,056-477201

  
ข้อมูลที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์

1 ตราสัญลักษณ์กลุ่มแม่บ้าน
2 ชื่อผลิตภัณฑ์ สบู่นวลใยมังคุด
3 ชื่อที่อยู่ของกลุ่มหัตถกรรม
4 ส่วนผสม
5 ตราสัญลักษณ์ otop
6 ตราสัญลักษณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน
7 ราคา
8 วิธีการใช้

ปัญหาที่เกิดขึ้น
-รูปทรงสบู่มีขนาดที่ไม่เท่ากัน
-รูปแบบตัวอักษรไม่ชัดเจน
-การบรรจุภัณฑ์หีบห่อไม่ดี ไม่เรียบร้อย
-ตำแหน่งของราคาไม่เหมาะสม ติดไม่เป็นที่
-บอกส่วนสมและวิธีการใช้ไม่ชัดเจนมองเห็นยากไม่น่าอ่าน
ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายตามความต้องการของผู้ซื้อในท้องตลาด
ความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
-ควรมีขนาดของรูปทรงให้ได้มาตรฐานทุกก้อน
-ทางกลุ่มแม่บ้านได้เสนอความคิดเห็นให้มีขนาดสินค้าที่เล็กลงเพื่อง่ายในการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อไปทดลองใช้และลด ค่าใช้จ่ายในการผลิตลงและง่ายต่อการจัดจำหน่าย
-ทำแพ็กเก็ตบรรจุภัณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการจำหน่ายและผู้บริโภคเข้าใจในสินค้านั้น
-ภาพกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นที่ดึงดูต่อกลุ่มลูกค้าเท่าที่ควร


2.สบู่นวลใยสูตรน้ำผึ้งมะขาม

การศึกษาบรรจุภัณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมอง
Product and Package Visual Analysis

      โดย นางสาวดิศรามาศ ดวงกระโทก
 
1.วิเคราะห์ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบกา: คุณไฉน มีมาก
สินค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ : สบู่นวลใยสูตรมะขามน้ำผึ้ง
ชื่อสินค้า: สบู่นวลใยสูตร มะขามน้ำผึ้ง
ประเภท : สบู่สมุนไพรสกัดธรรมชาติ
สถานะผลิตภัณฑ์  : เป็นก้อนใส สีน้ำตาล
วิธีบริโภค :ใช้อาบน้ำทำความสะอาดผิวกายและผิวหน้า
ส่วนผสม : น้ำมันมะพร้าว +  น้ำมันปาล์ม  น้ำมันมะกอก 
น้ำ  โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซดาไฟ(ด่าง)    
น้ำมะขามเข้มข้น น้ำผึ้ง น้ำหอมเล็กน้อย
ขนาด/มิติ :  5.5x7cm
ผู้ผลิต : สมาชิก กลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ
ที่อยู่  : 193 หมู่ 3 ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท  17000
เบอร์โทรศัพท์ :  083-8729854 ,056-477201


2.วิเคราะห์ข้อมูลจากโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

สี : น้ำตาลเข็มใสๆ
ขนาด/มิติ : 7x5.5 cm.
รูปแบบการบรรจุภัณฑ์: มีการบรรจุภัณฑ์โดยใช้พลาสติกใส
ห่อก้อนสบู่แล้วติดด้วยเทปใสตรงข้างก้อนสบู่ แล้วติดฉลากที่เป็น
สติกเกอร์ด้านหน้าของก้อนสบู่
รูปแบบการขาย : ก้อน
ใช้เวลาในการผลิต ; 1 วัน
ราคา : 50 บาท
น้ำหนัก : 75 กรัม
การนำส่งสินค้า :  ส่งขายในกลุ่มครัวเรือนและสำนักงาน
พัฒนาชุมชน อำเภอเมืองชัยนาท
3 วิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟิก

1.โลโก้กลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ
2.วิธีการใช้
3.ตราสินค้าสบู่นวลใย
4.ข้อมูลติดต่อ
5. ตราสัญลักษณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน
6. ตราสัญลักษณ์ otop
7.ภาพกราฟิก
8.ราคา
9.ส่วนประกอบปัญหาบนกราฟิกที่เกิดขึ้น
การสื่อความหมายของภาพกราฟิกยังไม่ชัดเจนว่าเป็นภลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไร อาจมีอันตรายต่อเด็ก
หากเด็ก้ข่าใจว่าเป็นอาหารเเล้วหยิบไปกิน
ปัญหาที่เกิดขึ้น
-รูปทรงสบู่มีขนาดที่ไม่เท่ากัน
-รูปแบบตัวอักษรไม่ชัดเจน
-การบรรจุภัณฑ์หีบห่อไม่ดี ไม่เรียบร้อย
-ตำแหน่งของราคาไม่เหมาะสม ติดไม่เป็นที่
-บอกส่วนสมและวิธีการใช้ไม่ชัดเจนมองเห็น
ยากไม่น่าอ่าน ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายตามความต้องการของผู้ซื้อในท้องตลาด

ความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
-ควรมีขนาดของรูปทรงให้ได้มาตรฐานทุกก้อน
-ทางกลุ่มแม่บ้านได้เสนอความคิดเห็นให้มี
ขนาดสินค้าที่เล็กลงเพื่อง่ายในการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อไปทดลองใช้และลด ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง
และง่ายต่อการจัดจำหน่าย
-ทำแพ็กเก็ตบรรจุภัณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการ
จำหน่ายและผู้บริโภคเข้าใจในสินค้านั้น
-ภาพกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นที่ดึงดูต่อ
กลุ่มลูกค้าเท่าที่ควร3.สบู่นวลใย สูตรมะขามใยบวบ
การศึกษาบรรจุภัณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมอง
Product and Package Visual Analysis

โดย นางสาวจีลดา อินทรแหยมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น